-

Bestyrelsen med suppleanter - Aase ikke til stede.
Fra venstre: Emil, Connie, Ove, Asbjørn Kristian og Poul Erik.
Bestyrelsen med suppleanter - Aase ikke til stede. Fra venstre: Emil, Connie, Ove, Asbjørn Kristian og Poul Erik.
Jørgen Skov
Jørgen Skov
Tove Udsholt - foredragsholderen
Tove Udsholt - foredragsholderen

Generalforsamling 13. august 2019 

Til generalforsamlingen den 13. august på Den Gamle Grænsekro var der mødt 135 op, og det er faktisk det største antal i flere år. Det siger en hel del om, at medlemmerne altså slutter op om Christiansfeld Kegleklub, og det skylder vi en stor tak for. Det lover godt for fremtiden!!!

Ved generalforsamlingen blev Henning Rewitz valgt som dirigent, og det klarede han bravt uden brug af mikrofon. Efter formandens beretning, som vi kommer tilbage til, aflagde Connie beretning vedrørende det store regnskab for Christiansfeld Kegleklub, et regnskab, som i flere år har været ført til UG med kryds og slange – og mange tak for det, Connie!! Til sidst gjorde Connie opmærksom på betaling af kontingent i uge 38, hvor det vil lette hendes arbejde meget, hvis folk betaler kontant.

Der var også valg til bestyrelsen, og her blev Connie og Aase genvalgt, og i stedet for Jørgen Skov, som ikke ønskede genvalg, blev Emil Andersen valgt ind i bestyrelsen. Jørgen har været med i bestyrelsen i over 10 år, og det har han klaret aldeles glimrende. Og derfor var det heller ikke helt uden grund, at Asbjørn takkede ham for, hvad hans solide og trofaste indsats har betydet for Christiansfeld Kegleklub. Forsamlingen kviterede da også hans indsats med klapsalver.

Som suppleanter blev Poul Erik Lassen og Kristian Sølvsten Grøn genvalgt. Der var også valg af revisorer, hvor Lauritz Christoffersen blev valgt for 2 år og Gerda Markussen for 1 år i stedet for Carl Madsen, som ikke ønskede genvalg.

I sin beretning bød Asbjørn Kjelde også velkommen til 18 nye medlemmer fra Haderslev, en tilgang, som betyder, at medlemstallet nu er oppe på omkring 270. Her i sommer er maskineriet til de to sidste baner blevet udskiftet, og en weekend i efteråret bliver alle baner slebet. Det betyder, at Christiansfeld Kegleklub så har baner, som er helt i top.

Asbjørn var også inde på de fine resultater, som er blevet præsteret i sidste sæson, resultater, som bestod i guldmedaljer til 3 hold og dermed oprykning, og bronzemedaljer til et enkelt hold. Jo, det går ganske godt i klubben, men et gammelt ord siger jo, at øvelse gør mester. Derfor opfordrede Asbjørn også til, at så mange som muligt melder sig til et Breddestævne, som afholdes engang i september (se under menuen arrangementer). Det årlige nålestævne blev også nævnt og meget mere.

Efter generalforsamlingen fortalte Tove Udsholt en meget personlig beretning om det at være jøde, en beretning, hvis omdrejningspunkt var jødernes vilkår under krigen. Den beretning var så gribende, at der undertiden var helt stille i salen. Ganske vist var der lidt problemer med højtaleranlægget, og vores ekspert på det område er Poul Erik, som mente, at det måske skyldtes løse forbindelser, men dertil svarede den meget veltalende foredragsholder næsten promte - til stor morskab for forsamlingen, at hun i hvert fald ikke havde nogen form for løse forbindelser.

Jo, det var en meget farverig foredragsholder, som også forstod at få latteren frem i et så alvorligt emne som jødernes skæbne under krigen. Så også en stor tak til Tove!