CHRISTIANSFELD KEGLEKLUB

 Starten skete i Ældre Sagen 1992 – 1997.

I 1992 startede Ældre Sagen i Christiansfeld en kegleafdeling med træningssted i KIF-centret, Kolding. Ca. en halv snes personer startede op og fik succes med keglespillet og det sociale samvær.

Selvstændig forening fra 1997.

Da en personkreds af spillere i 1997 fandt det bedst at være en selvstændig forening, tog Thomas Verner Lund initiativ til oprettelse af Christiansfeld Kegleklub.

Stiftende generalforsamling blev afholdt 12. august 1997.

KIF-centret dannede rammen om træning og turneringskampe op til 2003, og trods afstanden, steg medlemstallet støt gennem årene.

Ny hjemmebane fra 2003.

I forbindelse med indvielsen af Christiansfeld kommunes nye sportscenter - CUBEN – flyttede Christiansfeld Kegleklub sin hjemmebane hertil i det nyindrettede kegleanlæg "Albert Hall", navngivet efter kegleklubbens formand Albert Højgaard Jensen, som netop i diskussions- og planlægningsfasen op til byggeriet arbejdede særdeles energisk på, at der også blev opført keglebaner i det nye idrætscenter.

Med flytningen til hjemlige omgivelser, steg medlemstallet med 75 til de 225 medlemmer som startede træningen i august 2003. Medlemstallet ligger nu stabilt på ca. 270.

Medlemmerne – hvem er vi?

Som det også er nedfældet i vedtægternes § 2, har det helt fra starten været - og fortsat er gældende, at foreningen først og fremmest er baseret på aktiviteter for pensionister og efterlønnere. Formålet er fortsat at samle disse til i festligt lag at dyrke keglespillets glæder, og det sociale samvær. Det sidste manifesterer sig bl.a. ved op mod 50% deltagelse i generalforsamlinger, - og næsten 70-80 % fremmøde til foreningens lokale juleturnering, juleafslutningsfest og "Tak for i vinter" afslutningsfesten i maj måned.

 Hvad foretager vi os?

Foruden de ugentlige træningstimer deltager foreningen med 11 hold  i den syd- og sønderjyske Ældre Kegler turnering, hvor der er hold repræsenteret i næsten alle rækker fra 2. division til serie 3. I menuen, "Resultater", kan man læse mere om, hvordan vore hold har klaret sig helt tilbage til sæsonen 2000/2001, og som man undertiden kan se, er der plads til forbedringer - UNDSKYLD. Men alt i alt har vore hold klaret sig fortræffeligt, selvom det vigtigste ikke er at vinde, men at være med!!!

Vi deltager også i Sønderjysk Pokalmesterskab, DM for hold og DM for individuelle.